dnes je 5.3.2024

Input:

Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - vzor

8.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.6 Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ROZHODNUTÍ VE ZJEDNODUŠENÉM ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ – VZOR

(označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci, pracoviště, odbor výstavby, stavební úřad)

Číslo jednací: ………………

Spisová značka: …………………….

Oprávněná úřední osoba: ………………………………...

E-mail: …………...…………..

Telefon: ……………………...

Datová schránka: .…………………..….

V …………. dne: ………………………..

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

ve zjednodušeném územním řízení

Dne xx. xx. 20xx podal …………………… (jméno/název a identifikační údaje žadatele), žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby/o změně využití území/o změně vlivu užívání stavby na území/o dělení nebo scelování pozemků ………………………………………..(popis záměru podle