dnes je 24.6.2024

Input:

Úvodník

4.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.02 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v druhom čísle časopisu sa dočítate o ďalších témach súvisiacich s novou stavebnou legislatívou. Predmetné číslo časopisu poskytuje pohľady na možnú budúcnosť špeciálnych stavebných úradov. Zároveň sa čitatelia dozvedia o prechodných ustanoveniach k novej stavebnej legislatíve, ktoré upravujú rôzne otázky spojené s obdobím po účinnosti novej stavebnej legislatívy. Nová stavebná legislatíva prináša inštitút záväzného stanoviska podľa § 24 zákona o územnom plánovaní, ktoré má predstavovať určitú obdobu súčasného územného konania podľa stavebného zákona. Zároveň Vám prinášame aj informácie o správnych deliktoch na úseku výstavby.

Dnes vieme, že odborná verejnosť má veľa otázok ohľadom zmien, ktoré nás čakajú. Odborníci JUDr. Milan Sklenár, JUDr. Ing. Marek Kubíček, PhD., Mgr. Jana Tögelová, JUDr. Lukáš Jančát, PhD., v tomto čísle spravodaja odborne spracovali ďalšie