dnes je 14.6.2024

Input:

Úvodník

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v treťom čísle časopisu sa dočítate o ďalších témach súvisiacich s novou stavebnou legislatívou. Predmetné číslo časopisu poskytuje odborný pohľad na účastníctvo v rozhodovacích procesoch podľa zákona o výstavbe, ktoré patrí medzi základnú procesnú otázku v konaní. Bližšie nazrieme i do územnoplánovacej dokumentácie podľa novej stavebnej legislatívy. Zároveň sa čitatelia dočítajú aj o problematike susedných pozemkov a susedných stavieb v kontexte novej stavebnej legislatívy, ktorá reagovala na danú problematiku aj zavedením komplexnejších legálnych definícií určitých pojmov. Na záver poskytujeme porovnanie právnej úpravy pri zmene stavby počas realizácie.

Dnes vieme, že odborná verejnosť má veľa otázok ohľadom zmien, ktoré nás čakajú. Odborníci doc. Mgr. Ján Škrobák, PhD., JUDr. Ľudovít Máčaj, PhD., Mgr. Laura Bugajová, JUDr. Peter Kotvan v tomto čísle spravodaja