dnes je 23.4.2024

Input:

Grafické znázornění průkazu

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.6 Grafické znázornění průkazu

Vzor grafické části průkazu podle přílohy č. 4 vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb.

Grafické znázornění průkazu, strana 1:

Grafické znázornění průkazu, strana 2:

Jak rozumět údajům a symbolům v grafickém znázornění

1. strana grafického znázornění

  • Plocha obálky budovy je součet ploch vnějších stěn, oken, střechy a podlahy domu. Je to plocha hranice, přes kterou uniká teplo do okolí.

  • Objemový faktor tvaru A/V vypovídá, jak je budova kompaktní. Čím nižší je tato hodnota, tím má budova v poměru ke svému objemu méně ploch, kterými uniká teplo. Hodnota faktoru se pohybuje mezi 0,2 (velmi kompaktní budova) a 1,2 (nekompaktní budova). Objemový faktor lze ovlivnit při projektování nové budovy ve stadiu architektonického návrhu.

  • Celková energeticky vztažná plocha je měřena po jednotlivých podlažích vždy k vnějším okrajům obvodových stěn. Je proto větší než užitná plocha.

  • Celková dodaná energie (energie,