dnes je 23.4.2024

Input:

Textová část průkazu energetické náročnosti budovy

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.5 Textová část průkazu energetické náročnosti budovy

Vzor textové části průkazu uvádí příloha č. 4 vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Průkaz zpracovává autorizovaný specialista zpravidla prostřednictvím počítačového programu, který se, kromě vkládání některých přednastavených referenčních hodnot parametrů, stará o grafické ztvárnění dokumentu. Samozřejmě také vede zpracovatele požadovaným postupem prokazování požadavků a jejich prezentací.

Pro celkovou orientaci ve značně rozsáhlé textové části průkazu (16 stran vzorového elaborátu) uvádíme její požadovanou osnovu s potřebnými upozorněními.

PROTOKOL PRŮKAZU

Účel zpracování průkazu

 • Nová budova

 • Prodej budovy a její části

 • Větší změna dokončené budovy

 • Budova užívaná orgánem veřejné moci

 • Pronájem budovy nebo její části

 • Jiný

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje

Typ budovy:

 • rodinný dům

 • administrativní budova

 • budova pro sport

 • bytový dům

 • budova