dnes je 15.4.2024

Input:

Vybrané parametry a jejich hodnoty pro referenční budovu

7.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.4 Vybrané parametry a jejich hodnoty pro referenční budovu

Kompletní údaje obsahuje Tabulka č. 1, přílohy č. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulce charakterizují referenční budovu pro prokazování požadavku hodnocením celé budovy.

U parametrů ovlivňujících výpočet energetické náročnosti budovy, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.

Parametry a referenční hodnoty budovy

Parametr Označení Jednotky Referenční
hodnota
 
Redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR – *) 
Průměrný součinitel prostupu tepla jednozónové budovy nebo dílčí zóny vícezónové budovy Uem,R W/(m2∙K) **) 
Průměrný součinitel prostupu tepla vícezónové budovy Uem,R W/(m2∙K) ***) 
Přirážka na vliv tepelných vazeb ∆Uem,R W/(m2∙K) 0,02 
Vnitřní tepelná kapacita CR kJ/(m2∙K) 165