dnes je 24.6.2024

Input:

Funkční požadavky

13.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.1 Funkční požadavky

Funkční požadavky

Základním požadavkem na technická zařízení budov, a tím i na jednotlivé výrobky, z nichž jsou sestavena, je respektování směrnice č. 89/106 EHS o stavebních výrobcích, resp. jejích 6 bodů. Ustanovení, obsažená v jednotlivých bodech platí přiměřeně pro každou následující kapitolu.

  1. Mechanická stabilita. Velmi důležité je zajištění mechanické stability jak samotného dílu, tak také jeho působení, zejména na nosné konstrukce stavby.

  2. Požární bezpečnost. K zajištění požární bezpečnosti přispívá např. speciální těsnění při prostupech vedení jednotlivými požárními úseky, používání požárně odolných materiálů aj.

  3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí. Důležitým požadavkem je hledisko ochrany zdraví a životního prostředí. V praxi to znamená, že pro realizaci je nutno použít výrobků šetrných k životnímu prostředí. Navíc musí být kladen důraz na jejich správnou aplikaci (např. vyústění kouřovodů