dnes je 5.3.2024

Input:

Činnosti stavebníka

24.1.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11 Činnosti stavebníka

3.11.1 Stavebník a ochranná pásma

JUDr. Irena Novotná

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Ochranné pásmo

Vymezení území kolem chráněných objektů či zařízení za účelem zachování jejich funkce nebo za účelem ochrany okolí před těmito objekty či zařízeními není vždy nazýváno „ochranným pásmem“. Toto rozdělení se objevuje nejen v aktuální účinné právní úpravě, ale také v dřívějších právních předpisech. Odlišnými názvy se snaží dané právní úpravy většinou zdůraznit svou funkci, pro jakou byly zřízeny.

Můžeme se tak setkat například s pojmy:

  1. bezpečnostní pásma objektů důležitých pro obranu státu,

  2. bezpečnostní pásma plynárenských zařízení,

  3. lázeňská místa,

  4. pásma hygienické ochrany vod,

  5. chráněná ložisková území výhradních ložisek nerostů,

  6. ochranná hluková pásma kolem zdrojů hluku či vibrací.

Ač se tedy dle zákona jedná o jiné instituty, jejich účel zřízení, zákazy určitých činností stanovených na těchto