dnes je 19.4.2024

Input:

Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a jejich dodatečné povolení

24.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.59 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a jejich dodatečné povolení

Ing. arch. Hana Krupníková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Současně platný stavební zákon, tedy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu stavební zákon) upravuje nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení a s tím související jejich dodatečné povolování v § 129.

Stavební zákon taxativně stanovuje důvody, pro které stavební úřad nařídí odstranění stavby, případně terénních úprav nebo zařízení. Odstranění stavební úřad nařizuje vydáním rozhodnutí ve správním řízení, které zahajuje z moci úřední (na rozdíl od povolení k odstranění stavby, resp. souhlasu s odstraněním stavby, které jsou vydávány k ohlášení jejího vlastníka podle § 128 stavebního zákona).