dnes je 14.6.2024

Input:

Náhrady za změnu v území

9.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.15 Náhrady za změnu v území

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Náhrady za změny v území jsou upraveny v  § 102 zákona č. 183/2006 Sb. Tato ustanovení (která byla naposledy významně upravena novelou č. 350/2012 Sb.) vycházejí ze skutečnosti, že v procesu územního plánování dochází k zásahům do vlastnických práv a k ovlivnění hodnoty dotčených pozemků, nejčastěji v podobě změny zastavitelných ploch na plochy nezastavitelné, a snaží se na to adekvátně reagovat.

Situací, kdy může vlastníkovi pozemku vzniknout právo na náhradu za změnu v území v režimu § 102, může být několik. Prvním případem, kdy zákon přiznává vlastníkům dotčených nemovitostí náhradu za majetkovou újmu je situace, kdy je vydáno územní opatření o stavební uzávěře (§ 97 a násl. stavebního zákona). Ačkoli stavební zákon neupravuje přímo způsob, jakým by měla být výše náhrady stanovena, předpokladem je, že