dnes je 16.4.2024

Input:

Stavební dozor stavebního úřadu a státní dozor

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11 Stavební dozor stavebního úřadu a státní dozor

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Stavební dozor stavebního úřadu

Stavební dozor – Společné zásady

Soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení vykonávaný stavebními úřady upravuje stavební zákon v Části čtvrté, Hlava II, Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu. V této kapitole se zaměřujeme na oprávnění stavebního úřadu při této činnosti upravené v ustanovení SZ§ 132 a konání stavebního dozoru v jednotlivých fázích stavebního procesu. Zvláštním pravomocem, vyplývajícím z uvedeného oprávnění, věnujeme samostatné kapitoly.

Stavební dozor – kontrolní prohlídky

Kontrolní prohlídky stavby jsou jedním z nástrojů