dnes je 16.4.2024

Input:

Postavení a úkoly stavbyvedoucího

27.9.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2 Postavení a úkoly stavbyvedoucího

Ing. Josef Ladra

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Osoby oprávněné provádět stavby

Provádění stavby a její řízení patří k činnostem, jež mají pro společnost, pro ochranu jejích zájmů a pro její bezpečnost mimořádný význam. Proto také zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve své druhé části, ve stavebním řádu určuje, kdo může stavbu provádět a kdo smí být pověřen vedením realizace stavby.

Ochrana veřejných zájmů

Při realizaci stavby je vždy totiž zapotřebí zajistit ochranu veřejných zájmů, a proto se stanovuje v § 158 (Vybrané činnosti ve výstavbě):

  • odst. 1: „Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová