dnes je 5.3.2024

Input:

Ukázky správních dokumentů úřadu

2.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2 Ukázky správních dokumentů úřadu

Ing. Jitka Kylarová

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

VZOR Č. 1 ZÁKAZ PROVEDENÍ OHLÁŠENÉ STAVBY uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d)


Stáhnout vzor

ÚŘAD………..................…… (obce, města, městské části)

odbor………............…. (název)

(adresa úřadu)

Sp. zn..........................

V ......................... dne ..........……….

ROZHODNUTÍ

Úřad …………, odbor …………. jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. … zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle § 107 odst. 1 stavebního zákona

zakazuje

provedení stavby………….. (označení stavby) na pozemku č. parc.……….. v k. ú.………….., …………… (adresa nebo popis místa a obec), kterou podáním ze dne ….. ohlásil …………. (jméno a příjmení nebo název, datum narození nebo IČ, adresa).

Stavební úřad současně podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vylučuje