dnes je 5.12.2023

Input:

Požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8 Požadavky zákona o vodovodech a kanalizacích

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., o vodovodech a kanalizacích, kterým byl novelizován zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s novelou zákona byla novelizována i prováděcí vyhláška vyhláškou č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška je účinná od 1. 4. 2014, vybraná ustanovení od 1. 9. 2014, 1. 9. 2015 a 1. 1. 2016.

Zákon č. 275/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro