dnes je 7.8.2022

Input:

Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášení

28.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.10 Stavby, terénní úpravy a zařízení vyžadující ohlášení

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu namísto stavebního povolení, upravuje § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Proces ohlášení jako takový je pak upraven v § 105 – 107 téhož zákona.

Zatímco dřívější právní úprava byla koncipována způsobem, že pokud určité stavby vyžadovaly ohlášení, stavebník nemohl bez dalšího požádat o vydání stavebního povolení (např. když věděl, že nezíská souhlasy sousedů), podle stavebního zákona v účinném znění je ohlášení stavebního záměru zjednodušujícím režimem dobrovolným, tzn. stavebník jej nemusí využít.

Stavby, u kterých postačí ohlášení, označuje zákon v nadpisu § 104 jako „jednoduché“. Toto označení je zde použito jako