dnes je 2.10.2023

Input:

Rozhodnutí podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.10 Rozhodnutí podle § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

VZOR DOKUMENTU

Obecní úřad ….........................................

odbor …...............................................

< obec, ulice, PSČ >

Č. j. …........................., V ….................... dne …...................

Rozhodnutí

Obecní úřad …............... odbor …...................... jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,

ukládá

podle ustanovení § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších