dnes je 16.4.2024

Input:

Vzorové dokumenty

27.9.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.3.1 Vzorové dokumenty


Stáhnout vzor

VZOR Č. 1 SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Číslo SOD objednatele:

Číslo SOD zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení přípravné a projektové dokumentace.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a podle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a předpisů souvisejících a podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), a předpisů souvisejících. Součástí obsahu smlouvy o dílo je Zadávací dokumentace.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

Jehož jménem jedná: Ing. Jan Kabeláč, ředitel

Za zadavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Vlasta Jírovcová

ve věcech technických: Ing. Jan Bezooký

Bankovní spojení: Komerční banka, Praha

číslo účtu: