dnes je 29.11.2023

Input:

Zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2014

2.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7 Zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2014

Ing. Bohumil Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2014

Novely zákona 137/2006 Sb.

Krátká rekapitulace

Již jsme informovali o připravované tzv. velké novele zákona o zadávání zakázek, která měla zásadním způsobem vyřešit nepříznivý stav v této oblasti. Tento zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I, bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2014. Od 1. 7. 2012 platná novela zákonem č. 167/2012 Sb., reagovala změnu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

ZO Senátu č. 341/2013 Sb.

Počátkem roku 2014 nastala účinnost tzv. technické novely zákona č.137/2006 Sb., o veřejných