dnes je 2.10.2023

Input:

Technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací

5.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9 Technické požadavky na výstavbu vodovodů a kanalizací

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Propojení s jiným zdrojem vody

Technické požadavky zákona č. 274/2001 Sb. v ustanovení § 11 pro vodovody byly doplněny se zaměřením především na kvalitu vody. Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu (např. z domovní studny). Zákon uvádí pouze základní technické požadavky, konkrétní požadavky obsahuje prováděcí vyhláška k zákonu (ustanovení § 15).

Zpřísnění uvedeného požadavku je zaměřeno především na odběratele, kteří vnitřní vodovod dodávající kvalitní pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu propojili s vlastním zdrojem, jenž svou kvalitou ohrožuje nejen konkrétního odběratele, ale může ohrozit kvalitu