dnes je 24.5.2022

Input:

Prováděcí předpisy k zákonu o znalcích

10.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1 Prováděcí předpisy k zákonu o znalcích

Ing. Bohumír Číhal

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Vyhláška č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví. Účinnost předpisu je od 1. 1. 2021 ve vyhlášeném znění.

Ministerstvo spravedlnosti stanovilo podle ustanovení § 4 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona č. 254/2019 Sb.

  • Seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů (Příloha č. 1),

  • Výčet oborů a odvětví, pro které je nutné doložit získání jiného osvědčení o odborné způsobilosti nebo absolvovat specializační studium včetně uvedení toho, o jaké osvědčení nebo specializační studium se jedná, a výčet oborů a odvětví, pro které je nutno doložit osvědčení vydané profesní komorou včetně uvedení toho, o jakou komoru se jedná (Příloha