dnes je 27.3.2023

Input:

Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

11.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Aktuální informace – říjen 2013

2.6.1 Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

Nařízení č. 305/2011

V oblasti technických požadavků na výrobky došlo v závěru pololetí letošního roku k zásadním změnám. Ty byly vyvolány přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Nový „evropský“ předpis je zkráceně označován jako nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích nebo zkratkou CPR – Construction Products Regulation (dále jen „Nařízení“) a ruší a nahrazuje dřívější směrnici Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, známou pod označením CPD (Construction Products Direction).

Nařízení vstoupilo v platnost dne 24. dubna 2011, jeho účinnost nabíhala postupně a v plné šíři je účinné k datu 1. července 2013. Nařízení bylo přijato za účelem zjednodušení a vyjasnění