dnes je 16.4.2024

Input:

Stavební řízení jinak

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6 Stavební řízení jinak

Základem systému autorizovaných inspektorů je dostatečný počet autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů.

Tito odborníci, autorizovaní podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“), ve znění pozdějších předpisů, byli podrobeni přípravě, zkouškám a jsou zařazeni do celoživotního vzdělávání Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Ve srovnání s minulostí je jejich právní vědomí nesrovnatelně vyšší a podle § 8 odst. 7 cit. zákona slibují též, že budou ctít také zájmy veřejné. Autorizovaných osob je v současnosti cca 25 tisíc.

Jde o odborníky, kteří jsou povinně členy komor a jsou podrobeni komorovému řádu, včetně disciplinární odpovědnosti.

Logicky bylo proto přijato, že autorizovaní inspektoři se budou rekrutovat z autorizovaných architektů a