dnes je 25.7.2021

Input:

Přehled prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu

13.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5 Přehled prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu

redakce StavebniKlub.cz

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

  • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech.

  • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

  • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

  • Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

  • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických