dnes je 24.6.2024

Input:

Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření z pohledu stavebního zákona

22.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.31 Závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření z pohledu stavebního zákona

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Mezi podklady rozhodnutí nebo jiných úkonů vydávaných v režimu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. patří mimo jiné také závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů. Jmenované úkony spojuje to, že jsou správními orgány, majícími k tomu zmocnění v konkrétním zvláštním zákoně, vydávány podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Nejvýznamnějšími z hlediska právní síly jsou závazná stanoviska. Jedná se o specifický druh úkonu podle části čtvrté správního řádu, jež je upraven v § 149 téhož zákona. Závaznost těchto stanovisek spočívá v tom, že správní orgán vydávající rozhodnutí nebo jiný akt, jehož je příslušné závazné stanovisko podkladem, je tímto závazným stanoviskem vázán, včetně toho, že