dnes je 27.3.2023

Input:

Pravidlá pre rozpočítanie spotreby tepla na ÚK a ohrev TÚV

23.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5 Pravidlá pre rozpočítanie spotreby tepla na ÚK a ohrev TÚV

Ing. Peter Pittner; Ing. Radovan Illith, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová

Správca je povinný zabezpečiť pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome dodávku tepla do domových rozvodov ústredného kúrenia (ÚK) a dodávku tepla na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV).

Uvedené platí pre všetky bytové domy, ktoré nemajú vlastnú domovú kotolňu, alebo si vlastníci teplo nevyrábajú sami zariadeniami príslušenstva bytu - závesnými plynovými kotlami alebo bytovými tepelnými výmenníkmi.

Správca, ktorý nepodniká v energetike a nepredáva teplo ako produkt svojej podnikateľskej činnosti konečným odberateľom - vlastníkom, teplo pre ÚK a ohrev TÚV nakupuje príslušnou zmluvou od jeho výrobcu. Náklady na nákup tepla správca eviduje podľa dohodnutého odberného a fakturačného