dnes je 18.4.2024

Input:

Stavební deník

30.6.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.1 Stavební deník

Ing. Josef Ladra

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Stavební deník je základním dokumentem, ve kterém je zaznamenáván postup prací na stavbě a v němž jsou zachyceny podmínky, za kterých se stavební práce prováděly. Proto zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věnuje tomuto dokumentu samostatný § 157 (Stavební deník) a hned v úvodním odstavci 1 stanovuje:

Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Jednoduchý záznam o stavbě

U některých ohlašovaných staveb nevyžaduje stavební zákon vedení stavebního deníku, ale povoluje jednodušší dokumentaci, tzv. jednoduchý záznam o stavbě. Podle § 157 odst. 1 jde o tyto stavby:

  • terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,

    (§ 103 f1: Úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5