dnes je 14.6.2024

Input:

Zástupce veřejnosti

26.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.40 Zástupce veřejnosti

Ing. arch. Hana Krupníková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Současně platný stavební zákon, tedy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu stavební zákon), v rámci úpravy procesu pořizování územně plánovací dokumentace, územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území pracuje s pojmem zástupce veřejnosti, což je institut, který předpokládá určité kvalifikované zapojení veřejnosti do uvedených procesů za účelem efektivního hájení individuálních práv.

Využitím tohoto zvláštního druhu zmocnění mají právo uplatnit v uvedených procesech námitku i takové subjekty, které by jinak mohly uplatnit pouze připomínku (které navrženým řešením nejsou dotčeny ve výkonu svých vlastnických práv k nemovitostem). K jednání je zástupce veřejnosti zmocněn po doložení seznamu občanů nebo