dnes je 22.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 392/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

18.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.502 Podrobnosti k vyhláške č. 392/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie a o územnoplánovacích podkladoch a všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia

JUDr. Renáta Považanová

Účelom novej vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, účinnej od 1. apríla 2024, je ustanoviť podrobnosti o obsahu a rozsahu územnoplánovacej dokumentácie, o územnoplánovacích podkladoch, o všeobecných požiadavkách na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia a o zastavovacích podmienkach v zmysle