dnes je 25.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 153/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

8.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.770 Podrobnosti k vyhláške č. 153/2024 Z. z. – Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štandardoch a metodike spracovania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov vydáva Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a vyvlastnenie, a to na základe § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a v nadväznosti na vyhlášku Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky č. 392/2023 Z. z o obsahu a spôsobe spracovania