dnes je 22.2.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 415/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení opatrenie č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

1.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.522 Podrobnosti k opatreniu č. 415/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení opatrenie č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky poskytovania peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu a peňažného príspevku na úpravu garáže. Tieto peňažné príspevky sa poskytujú osobám s ťažkým zdravotným postihnutím za účelom odstránenia bariér v ich domácom prostredí. Pri