dnes je 19.7.2024

Input:

Liniové stavby technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

29.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.33 Liniové stavby technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vymezuje v § 103 stavby, které pro svou realizaci nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. V tomto výčtu je obsaženo i několik druhů staveb veřejné technické infrastruktury.

Konkrétně se jedná o:

  • nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov;

  • distribuční soustavu v elektroenergetice s výjimkou budov;

  • distribuční soustavu v plynárenství s výjimkou budov a