dnes je 25.7.2021

Input:

Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povolenia

22.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.05.1 Označenie stavby na stavenisku ako jedna zo záväzných podmienok stavebného povolenia

JUDr. Martina Jenčová

Záväzné podmienky týkajúce sa uskutočnenia a užívania stavby určuje stavebný úrad v stavebnom povolení. Sú teda jeho neoddeliteľnou súčasťou. Ich dodržanie zo strany stavebníka je oprávnený skontrolovať. Akýsi zoznam záväzných podmienok stanovuje Stavebný zákon vo svojom ustanovení § 66 ods. 3 a ods. 4, pričom medzi takýto typ podmienok patrí aj podmienka – povinnosť stavebníka označiť stavbu na stavenisku.

S touto povinnosťou sa úzko spája povinnosť označenia staveniska, ktorá je vymedzaná v ust. § 43i ods. 3 písm. b). Tu zákon hovorí, že stavenisko musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby, a teda už v tomto ustanovení vymedzuje povinnosť označenia stavby na stavenisku.

Samotné stavenisko sa označuje pred vstupom doň, a teda buď na plote, ak oplotené nie je tabuľkou, ktorá bude umiestnená pred staveniskom. Toto označenie obsahuje vymedzenie, že sa jedná o stavenisko (napríklad slovným spojením „pozor stavenisko”), a tak ako hovorí zákon, označenie stavby a údaje o účastníkoch. Stavba sa označuje rovnako ako je uvedené v stavebnom povolení. Mnoho stavebníkov stavbu označuje svojim typovým názvom podľa projektu, odporúča sa však vychádzať z jej označenia v stavebnom povolení. Pokiaľ ide o označenie účastníkov, označuje sa jednak stavebník, a pokiaľ sa jedná o stavbu realizovanú svojpomocne, aj stavebný dozor. Pri dodávateľskej stavbe aj dodávateľ a stavbyvedúci.

Pokračujúc v stavebnom zákone, stavebník má za povinnosť označiť stavbu na stavenisku. Jedná sa o tzv. tabuľu