dnes je 19.7.2024

Input:

Osobitné podmienky susedného pozemku a susednej stavby

25.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.03.1.1 Osobitné podmienky susedného pozemku a susednej stavby

Mgr. Laura Bugajová

Problematika týkajúca sa susedných pozemkov a susedných stavieb je v praxi častou skutočnosťou. Jedným z najväčších nedostatkov platnej právnej úpravy je akási nejasnosť vo vymedzení, či je aj vlastník susedného pozemku, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom stavebného konania, účastníkom stavebného konania. Je zrejmé, že v prípade stavebného konania by mali byť účastníkmi práve aj vlastníci susedných pozemkov a susednej stavby, avšak v prvom rade je potrebné jasne formulovať definíciu a význam oboch týchto pojmov.

Zákonom č. 201/2022 Z. z. o výstavbe (ďalej len ako „zákon o výstavbe”) dochádza k samostatnému vymedzeniu pojmu „susedný pozemok” a „susedná stavba”. Ešte stále účinná právna úprava v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku