dnes je 16.4.2024

Input:

Stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých postačí ohlášení

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4 Stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých postačí ohlášení

JUDr. František Nováček, DESS

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Společný souhlas

Podá-li stavebník současně žádost o územní souhlas podle SZ § 96 odst. 3 a ohlášení stavebního záměru podle § 105, které splňují požadavky § 96 § 105, vydá stavební úřad společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Stavební úřad při posuzování žádosti o území souhlas a ohlášení stavebního záměru postupuje podle § 96 odst. 4 s přihlédnutím k § 105 stavebního zákona.

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru je upraven v ustanovení nového § 96a. Jedná-li se o stavbu v působnosti obecného stavebního úřadu, stavbu vymezenou v ust. § 15 odst. 1 písm. b) až d) a v ust. § 16 odst. 2 písm. d) lze vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením