dnes je 21.2.2020
Input:

Odvolání proti usnesení o překlopení do řízení

29.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23 Odvolání proti usnesení o překlopení do řízení

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V případech, kdy je podána žádost o vydání souhlasu podle stavebního zákona, současnou terminologií tzv. oznámení záměru, upravuje zákon možnost stavebního úřadu překlopit toto oznámení do řízení, pokud oznámení nebo záměr samotný nesplňují podmínky pro vydání souhlasu.

O překlopení vydá stavební úřad usnesení, které standardně doručuje pouze tomu účastníkovi nebo osobě v obdobném postavení, které se to týká, tzn. oznamovateli. Ve stavebním zákoně se jedná o obdobné případy oznámení záměru (dříve žádost o územní souhlas), ohlášení stavebního záměru a společné oznámení a ohlášení stavebního záměru.

Usnesení o překlopení do řízení upravují v těchto případech ust. § 96 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., § 107 odst. 1, § 96a odst. 5 a § 122 odst. 5 téhož předpisu. V prvních dvou uvedených ustanoveních i ust. § 122 odst. 5 je řečeno, že usnesení o překlopení do řízení doručí stavební úřad pouze oznamovateli a nelze se proti němu odvolat. V případě oznámení a ohlášení záměru však stavební zákon v ust. § 96a odst. 5 nic takového neupravuje.

Dle autorky tohoto textu uvedenou legislativní nedůslednost nelze zhojit žádnou analogií, tzn. že proti usnesení o překlopení do řízení o vydání společného povolení, lze podat odvolání, navzdory jedinému komentáři ke stavebnímu zákonu (MACHAČKOVÁ, Jana. Stavební zákon: komentář. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. Beckova edice komentované zákony, str. 710. ISBN 978-80-7400-558-9), který se k této otázce vyjadřuje a bez bližšího odůvodnění dovozuje opak.