dnes je 19.4.2024

Input:

Odporúčaný zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v roku 2017

17.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.03 Úvod

Ing. Nadežda Fuksová

2017.03.1 Odporúčaný zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v roku 2017

Ing. Vasil Ivanov, PhD.

Odporúčam, aby v zmluve o dielo na zhotovenie stavby alebo časti stavby dohodli zmluvné strany aj zoznam dokladov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi, ako aj časový priebeh odovzdávania týchto dokladov. V zmluve o dielo by malo byť dohodnuté, že chýbajúce doklady sú kvalifikované ako nedorobok, ktorý bráni užívaniu.

V zmluve o dielo dohodne objednávateľ so zhotoviteľom zoznam dokladov a dokumentácie, ktoré zhotoviteľ bude odovzdávať objednávateľovi postupne počas zhotovovania príslušnej časti stavby a tie, ktoré odovzdá pri akte odovzdania a prevzatia diela. Okrem ostatných dokladov a dokumentácie odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi aj sadu výkresov, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým