dnes je 19.4.2024

Input:

Vzorové dokumenty

27.9.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.4.1 Vzorové dokumenty

JUDr. Irena Novotná

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!


Stáhnout vzor

VZOR Č. 1 SMLOUVA O DÍLO NA VÝKON STAVEBNÍHO DOZORU

Číslo SOD objednatele:

Číslo SOD zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na výkon stavebního dozoru

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník) a zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a předpisů souvisejících A Metodický pokyn - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, vyd. Ministerstvem dopravy České republiky, Odbor pozemních komunikací, č.j. MD ČR-OPK č.j. 21385/95-230 ze dne 28. 7. 1995 s účinností od 1. 8. 1995.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silničního hospodářství

Krasova 455/12

145 05 Praha 4

Jehož jménem jedná: Ing. Jan Kabeláč, ředitel

Za zadavatele je