dnes je 1.12.2023

Input:

Koordinovaná (závazná) stanoviska

8.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23 Koordinovaná (závazná) stanoviska

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Koordinované stanovisko upravuje § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. tak, že je-li dotčeným orgánem podle zvláštních právních předpisů tentýž orgán veřejné správy, vydává koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Koordinované stanovisko nebo koordinované závazné stanovisko lze vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Ustanovení správního řádu o společném řízení se použijí přiměřeně.

Koordinované stanovisko zahrnuje dle jednotlivých úseků stanoviska nebo závazná stanoviska dotčených orgánů zmocněných k hájení jednotlivých veřejných zájmů v dané věci. Pokud je koordinované stanovisko tvořeno pouze závaznými stanovisky, nazývá se koordinované závazné