dnes je 5.12.2023

Input:

Občanskoprávní námitky

17.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.42 Občanskoprávní námitky

Ing. arch. Hana Krupníková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Jako občanskoprávní námitky jsou stavebním zákonem v řízeních vedených stavebním úřadem označeny takové námitky, které překračují rozsah jeho působnosti, tzn., že jejich předmětem nejsou kritéria stanovená stavebním zákonem ve vztahu k dotčení vlastnických práv účastníků řízení, ale namítané porušení norem občanskoprávních.

Stavební zákon počítá s možností účastníků řízení uplatnit občanskoprávní námitky, a to ve všech typech řízení (jak v územním řízení, stavebním řízení, společném řízení včetně společného řízení s posouzením vlivů na život ní prostředí, tak i v rámci řízení o dodatečném povolení). V prvé řadě má stavební úřad povinnost účastníky řízení vést k dohodě. V případě takřka všech námitek je to stavebním zákonem preferované řešení. Pokud dojde k dohodě účastníků řízení o namítaných