dnes je 16.4.2024

Input:

Odvolací řízení - změna rozhodnutí z pohledu judikatury

16.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.50 Odvolací řízení - změna rozhodnutí z pohledu judikatury

Mgr. Martina Pavelková

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V praxi krajských úřadů jako odvolacích správních orgánů poměrně často nastává situace, kdy odvolatel proti rozhodnutí stavebního úřadu coby správního orgánu prvního stupně, v závěru svého odvolání požaduje, aby bylo napadené rozhodnutí změněno v jeho prospěch.

Podle příslušných ustanovení správního řádu lze napadené rozhodnutí v odvolacím řízení potvrdit, zrušit (a řízení zastavit nebo věc vrátit k novému projednání) anebo změnit. Ke změně nemůže dle zákona odvolací orgán přistoupit tehdy, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty možnosti odvolat se, případně pokud by se jednalo o rozhodnutí vydané v samostatné působnosti územního samosprávného celku.

Jestliže odvolací správní orgán vychází