dnes je 25.7.2024

Input:

Novinky a trendy v osvetlení v roku 2024

1.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:41

Kapitoly videa

Prehľadová prednáška o najnovších poznatkoch a trendoch v oblasti svetelnej techniky s perspektívami ďalšieho rozvoja k udržateľnému zdravému osvetleniu. Na základe odborných prognóz a vedeckovýskumnej stratégie Medzinárodnej komisie pre osvetlenie naznačuje, akým smerom sa uberá svetelná technika v súčasnosti a aké dopady má či bude mať tento vývoj na bežný život ľudí i na životné prostredie. Upozorní na to, aké úskalia prináša digitalizácia osvetľovacích technológií a ako sa vysporiadať s nedostatkom svetla počas kríz a mimoriadnych situácií. Nezabúda však ani na osvetlenie pre radosť.

Lektor

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Lektor prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. je zástupca FEI STU v Bratislave a Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti (SSTS).