dnes je 25.7.2024

Input:

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024

10.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:52:28

Kapitoly videa

Webinár sa týka nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1.7.2024. Dôvodom prijatia tohto zákona je najmä modernizácia doterajšej právnej úpravy a súlad s európskymi právnymi predpismi. V úvode prezentácie sa venujeme dôvodom prijatia novej právnej úpravy, pričom uvádzame aj právne predpisy, ktoré budú v súvislosti s prijatím tohto nového zákona zrušené. Ďalej uvádzame prehľad najdôležitejších zmien. Tieto rozdeľujeme na najvýznamnejšie zmeny v prospech spotrebiteľov a najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa obchodníkov, spolu s dvomi praktickými príkladmi. Upozorňujeme na zmeny, ktoré v tejto súvislosti nastanú aj v ustanoveniach Občianskeho zákonníka.

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.