dnes je 18.4.2024

Input:

Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s účinnosťou od 1.1.2023

17.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:29

Kapitoly videa

Video je zamerané na zmeny v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s účinnosťou od 1.1.2023. Video sa taktiež venuje zmenám v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktoré úzko súvisia s novelou stavebného zákona. Taktiež rozoberáme postavenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, jeho činnosť a kompetencie podľa stavebného zákona s účinnosťou od 1.1.2023.

Lektor

Mgr. Laura Fotopulosová

Mgr. Laura Fotopulosová

Mgr. Laura Fotopulosová momentálne pôsobí ako interná doktorandka na katedre občianskeho práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V minulosti pôsobila aj v oblasti advokácie, má za sebou viaceré stáže - napríklad na okresnej prokuratúre, na Špecializovanom trestnom súde či na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.