dnes je 14.6.2024

Input:

Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

6.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8 Návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

Ministerstvo pro místní rozvoj

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána přijetím zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), který v § 333 odst. 1 obsahuje zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, který stanoví podrobnosti projektové dokumentace, dokumentace jednoduchých staveb, pasportu stavby a rozsah povinných průzkumů včetně druhu staveb, k jejichž projektové dokumentaci se závěry povinných průzkumů přikládají.

Nedílnou součástí navrhované vyhlášky jsou přílohy, ve kterých je podrobně stanoven rozsah a obsah jednotlivých dokumentací, resp. projektových dokumentací a obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení.

Návrh vyhlášky obsahuje 12 příloh:

1. v příloze č. 1 je stanoven rozsah a