dnes je 29.11.2023

Input:

Výpisy, opisy, kopie a informace z katastru nemovitostí

12.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1 Výpisy, opisy, kopie a informace z katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Zásady pro poskytování údajů z katastru

Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto zásady:

  • katastr nemovitostí České republiky je veřejný, každý má právo získat z něj informace,

  • veřejnost katastrálního operátu je možné omezit jen z důvodů stanovených zákonem,

  • právo k údajům katastru nemovitostí vykonává Český úřad zeměměřický a katastrální, který je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí a správcem centrální databáze katastru,

  • šířit údaje katastru nemovitostí lze pouze se souhlasem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za podmínek stanovených právním předpisem,

  • údaje z katastru nemovitostí (ze souboru popisných informací a ze souboru geodetických informací) poskytují katastrální pracoviště