dnes je 20.4.2024

Input:

Obsah

11.2.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1 Obsah

Návrh novely zákona o zeměměřictví Informace z katastru nemovitostí a zeměměřictví

Výpisy, opisy, kopie a informace z katastru nemovitostí Výpisy, opisy, kopie a informace z katastru nemovitostí

Vzory s komentářem Vzory s komentářem

Vzor č. 1 Organizační uspořádání Českého úřadu zeměměřického a katastrálního s uvedením sídel organizačních jednotek

Vzor č. 2 Žádost o vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí

Vzor č. 3 Výpis z katastru nemovitostí

Vzor č. 4 Výpis z katastru nemovitostí

Vzor č. 5 Žádost o vyhotovení kopie katastrální mapy

Vzor č. 6 Kopie katastrální mapy grafické (analogové)

Vzor č. 7 Informace o parcele z internetu

Vzor č. 8 Informace o budově z internetu

Vzor č. 9 Žádost o údaje ze sbírky listin katastru nemovitostí

Vzor č. 10 Žádost o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí

Vzor č. 11 Geometrický plán pro vyznačení nové budovy

Vzor č. 12 Geometrický plán pro věcné břemeno na části