dnes je 13.7.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí

16.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12 Návrh novely vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí

Český úřad zeměměřický a katastrální

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. (dále jen „vyhláška”), je prováděcím předpisem k zákonu č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších zákonů. Předkládaný návrh vyhlášky reaguje na postupující elektronizaci postupů při poskytování údajů z katastru a stejně tak na stále významnější míru elektronizace na straně uživatelů údajů katastru, která vytváří tlak jednak na vhodnější úpravu některých parametrů stanovených vyhláškou, a také na vytvoření nových možností při poskytování údajů katastru v elektronické podobě. Cílem návrhu vyhlášky je tak odstranit v praxi identifikované dílčí problémy související s