dnes je 30.5.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

27.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11 Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

V současné době probíhá vytváření digitálních technických map krajů na základě čl. II zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a to jak na straně krajských úřadů, tak na straně vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury.

Předkládaným návrhem novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a