dnes je 8.6.2023

Input:

Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

9.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11 Návrh novely vyhlášky o digitální technické mapě kraje

Český úřad zeměměřický a katastrální

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Dne 26. února 2020 vstoupil v platnost zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem byla do právního řádu zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technických map. Na základě zmocňovacího ustanovení Český úřad zeměměřický a katastrální stanovil vyhláškou č. 393/2020 Sb., obsah digitální technické mapy kraje a další skutečnosti nezbytné pro praktické vedení digitálních technických map. V současné době probíhá technická a obsahová