dnes je 14.6.2024

Input:

Nový zákon o katastru nemovitostí

27.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11 Nový zákon o katastru nemovitostí

Ing. Bohumil Kuba

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

NOVÝ ZÁKON O KATASTRU NEMOVITOSTÍ

S účinností od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti zcela nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb.

Existencí dosavadního zákona o katastru nemovitosti č. 344/1992 Sb. a současnou existencí zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem docházelo během let k  roztříštěnosti právní úpravy v evidování nemovitostí a v řešení vlastnických a jiných věcných práv k těmto nemovitostem. Oba tyto zákony měly svůj původ v kompetencích bývalého Federálního shromáždění a České národní rady. Uvedená roztříštěnost přetrvávala až do současné doby.

Proto bylo novým zákonem v České republice o katastru nemovitostí č 256/2013 Sb. (tj. sloučením zákona č.344/1992 Sb. a zákona č. 265/1992 Sb.) upřesněno řešení a evidování právních vztahů k nemovitostem. Bylo